Rittvær

Værmeldingen for stedene og tidene underveis på turen, alt på en side. Mobiltilpasset.

*Basert på data fra Meteorologisk institutt (MET)

Fargemerking ved: nedbør, motvind mer enn 3 m/s og temperatur lavere enn 10 grader.

Fukt: Relativ fuktighet i % (kun for langrenn)

Rtn: Medvind, motvind eller sidevind.

The weather forecast for the places and times along the route, all on one page. Mobile first.

*Based on data from Meteorologisk institutt (MET)

Color highlighting at: precipitation, headwind more than 3 m/s and temperature lower than 10 degrees.

Hum: Relative humidity in % (only for skiing)

Dir: Tailwind, headwind or crosswind.