Værmeldingen for stedene og tidene underveis på turen, alt på en side. Mobiltilpasset.

*Basert på data fra Meteorologisk institutt (MET)

Fargemerking ved: nedbør, motvind mer enn 3 m/s og temperatur lavere enn 10 grader.

Rtn: Medvind, motvind eller sidevind.

MET: Tidspunkt for når værmelding er oppdatert hos MET. K1=Korttidsmelding 1 time, L6=Langtidsmelding 6 timer

The weather forecast for the places and times along the route, all on one page. Mobile first.

*Based on data from Meteorologisk institutt (MET)

Color highlighting at: precipitation, headwind more than 3 m/s and temperature lower than 10 degrees.

Dir: Tailwind, headwind or crosswind.

MET: Time for the update of the weather forecast at MET. K1=Short-term forecast 1 hour, L6=Long-term forecast 6 hours